Behandeling

We willen u graag regelmatig zien voor een periodieke controle. Immers kleine problemen die op tijd gedetecteerd worden, kunnen in omvang beperkt blijven! Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven.

Bij iedere controle wordt uw tandvlees gescreend (DPSI) op de aanwezigheid van tandplak, tandsteen en bloeding bij het meten.
De tandarts zal u verwijzen naar de mondhygiënist als het volgende zichtbaar is bij u in het gebit:
– pijnlijk tandvlees
– bloedend tandvlees
– losstaande tanden
– rood en gezwollen tandvlees
– terugtrekkend tandvlees, waarbij ruimtes tussen de wortels van de kiezen zijn ontstaan en
– te veel tandplak en tandsteen tussen de kiezen in.

Een verwijzing naar de mondhygiënist vind bij ons in de praktijk alleen plaats als dat nodig is. U kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken met de mondhygiënist als u dat zelf wenst.
Bij ons in de praktijk werkt geen preventie-assistente voor het verwijderen van tandsteen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, informatiefolders van het Ivoren Kruis op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien mogelijk, direct of op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een kleine vulling bij de tandarts.

Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Het behandelplan met de bijbehorende kosten worden schriftelijk vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 150 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Als er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of aanvullende behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico’s van een behandeling
  • de duur van de behandeling
  • en het aantal behandelingen

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer:

Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Parodontologie/ Tandtechnicus / Implantologie / Gnatologie  en Maxillo faciale prothetiek.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.